Tag Archives: anbinhyen

Giới Thiệu

Trung tâm Can thiệp sớm An Bình Yên là trung tâm tiên phong và chuyên nghiệp tại Tây Ninh chuyên can thiệp trị liệu cho trẻ có rối loạn phát triển như tự kỷ, chậm nói, rối loạn ngôn ngữ, tăng động giảm chú ý, khuyết tật học tập, hội chứng down và khiếm thính.
Trung tâm can thiệp sớm An Bình Yên có chức năng sàng lọc, đánh giá phát triển, tư vấn tâm lý giáo dục trẻ, can thiệp trị liệu các rối loạn phát triển ở trẻ em và định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên khuyết tật.