Tầm Nhìn – Sứ Mệnh

TẦM NHÌN

Ngày nay số lượng trẻ RLPT ngày càng tăng (cứ 48 trẻ có 1 trẻ mắc phải), trong khi số lượng trẻ được tiếp cận phương pháp can thiệp sớm tiên tiến chuẩn khoa học chưa được nhiều.  Vì vậy, An Bình Yên quyết tâm trở thành trung tâm chuyên nghiệp hàng đầu tại Tây Ninh cung cấp dịch vụ phát triển toàn diện cho trẻ, từ đánh giá, tư vấn đến điều hòa cảm giác, phát triển nhận thức, giao tiếp, kích hoạt âm lời nói, điều chỉnh phát âm, phát huy năng khiếu của trẻ,  phát triển kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng xã hội, kỹ năng tiền học đường, giáo dục giới tính và hướng nghiệp. 

SỨ MỆNH

Đối với trẻ: An Bình Yên đưa ra kế hoạch can thiệp riêng biệt với những phương pháp khoa học đúng đắn, An toàn, không quá áp lực để phát huy tối đa sự lĩnh hội của trẻ, giúp trẻ mau tiến bộ.

Đối với quý phụ huynh: An Bình Yên hướng dẫn cụ thể để phụ huynh trở thành chuyên gia của con mình. Từ đây, phụ huynh sẽ bớt đi 1 phần vất vả, tự mình có thể dạy con, biết xử lý những cơn bùng nổ của con nhờ vào sự hướng dẫn của An Bình  Yên, tìm thấy hạnh phúc Bình Yên với con của mình.

Đối với xã hội: Sự can thiệp toàn diện cho trẻ sẽ giúp trẻ hòa nhập cuộc sống tốt hơn, từ đó giảm đi những gánh nặng xã hội.